FAQ

Ilość i częstotliwość sesji

Jak wyglądają sesje psychodietetyki, coachingu i FRIS® oraz ile ich potrzebuję?

Każda sesja psychodietetyki, coachingu i FRIS® trwa 120 minut. Ilość sesji zależy od tematu i problemu. Najczęściej na przepracowanie łatwiejszych spraw będziesz potrzebować 3 sesji, a trudniejszych około 12 sesji. Na FRIS® wystarczy 1 do 2 sesji. Najlepsze efekty osiągniesz, jeśli zaplanujesz sobie 1 sesję w tygodniu, lub 1 sesję co dwa tygodnie. Oczywiście zawsze to Ty decydujesz ile sesji wybierzesz i jak często chcesz się spotykać.

Treningi redukcji stresu

Jak wyglądają treningi redukcji stresu?

Czas, ilość, częstotliwość i cenę treningów ustalam każdorazowo w zależności od miejsca prowadzenia sesji i ilości osób w grupie. Informacje na ten temat publikuję w zakładce Aktualności oraz na FB.

Co to jest psychodietetyka

Psychodietetyka to dziedzina łącząca wiedzę medyczną z zakresu żywienia człowieka i zdrowia z wiedzą psychologiczną

Psychodietetyka to kompleksowe podejście w pracy z osobami borykającymi się z problemami odżywiania, nadmierną masą ciała, szkodliwymi nawykami żywieniowymi i zdrowotnymi, czy niedożywieniem. W psychodietetyce uwzględnia się bowiem czynniki psychologiczne funkcjonowania danej osoby, takie jak m.in. czynniki psychologiczne w występowaniu zaburzeń odżywiania, motywacja do podjęcia walki z otyłością czy nadwagą, stawiane cele, sfera emocjonalna, zaburzone spostrzeganie siebie, relacje z bliskimi, problemy z kształtowaniem się tożsamości oraz medyczne związane z żywieniem, jak m.in. inne niż somatyczne przyczyny zaburzeń odżywiania i chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem (m.in. miażdżycy, cukrzycy, otyłości, niedokrwiennej choroby serca, nadciśnienia tętniczego, chorób nowotworowych, a także anoreksji, bulimii i innych zaburzeń łaknienia), wpływ żywienia na zachowanie zdrowia i powstawanie wielu chorób. Dopiero połączenie obu tych sfer daje najlepsze efekty i prowadzi do trwałej zmiany.

Psychodietetyk uczy więc co należy zmienić oraz jak wprowadzić korzystne zmiany w żywieniu i życiu aby zadbać o zdrowie i sylwetkę.

Co to jest coaching

Coaching to metoda wspierania rozwoju i osiągania celów.

Celem coachingu jest pomóc klientowi w osiąganiu celów, jakie sobie wyznaczył. Coach towarzyszy, wspiera, motywuje a nie doradza. W procesie coachingu przyjmuje się, że to Ty jesteś ekspertem od swojego życia i najlepiej wiesz czego potrzebujesz, co jest dla ciebie dobre i ważne. Coach ma odpowiednią wiedzę i narzędzia do tego, aby pomóc Ci odnaleźć najlepsze dla Ciebie rozwiązania, przezwyciężyć trudności, wspierać i motywować na drodze do osiągnięcia celu. Jest pewnego rodzaju przewodnikiem i nauczycielem, który da ci narzędzia, nauczy nowych umiejętności i zachowań, pomoże w przezwyciężyć trudności i odkryć wspierające wartości. W coachingu ważna jest partnerska relacja między coachem i klientem. Coaching zazwyczaj ma formę indywidualnych spotkań coacha z klientem. Może być też prowadzony z grupą lub zespołem. Podczas sesji coachingu coach aktywnie słucha, zadaje pytania i stosuje odpowiednie dla tej metody pracy narzędzia i zadania. Wszystko po to, aby pomóc Ci spojrzeć na daną trudność z innej perspektywy, odnaleźć w sobie zasoby do jej przezwyciężenia i osiągnięcia celu oraz zaplanowania i wdrożenia potrzebnych działań.

Co to jest Coaching Wielopoziomowy - Multi-Level Coaching

Multi-Level Coaching (MLC), to metoda pracy coachingowej.

Uwzględnia różne poziomy funkcjonowania osoby, grupy i zespołu oraz myślenie systemowe. Ważne w tej metodzie jest podejście do problemu i zmiany, które mogą przebiegać równolegle na wielu poziomach działania, myślenia i bycia osoby. Może dotyczyć poziomu środowiska, zachowania, umiejętności, przekonania, wartości, tożsamości i misji. Coach MLC pracuje nie tylko z umiejętnościami, zachowaniami, czy przekonaniami, ale również z osobowością klienta. Ten sam problem może mieć wiele różnych podstaw, a żeby go rozwiązać, niezbędne jest ich zdiagnozowanie. Multi-Level Coaching uwzględnia również zasady teorii systemów, ponieważ obok poziomów funkcjonowania ważny jest system, w jakim funkcjonuje osoba, grupa czy zespół, zachodzące w nim relacje i dynamika. Systemem w przypadku osób indywidualnych jest np. rodzina, szkoła, praca, grupa, do jakiej należą

Jakie są rodzaje coachingu

Coaching ma kilka odmian ze względu na wyznaczony cel oraz formę pracy. Biorąc pod uwagę cel występuje coaching przywódczy, coaching umiejętności, coaching kariery, coaching biznesowy, coaching osobisty. Natomiast ze względu na formę pracy występuje coaching indywidualny, coaching grupowy i coaching zespołów.

Co to jest coaching indywidualny

Coaching indywidualny to partnerska współpraca coacha i klienta.

Zadaniem coacha jest zbudować atmosferę bezpieczeństwa i zaufania, pomóc Ci osiągnąć ważny dla Ciebie cel, dostarczyć narzędzi, nauczyć nowych umiejętności, zachowań, a jeśli będziesz tego potrzebować pokonać trudności i odkryć potencjał. Razem będziemy szukać i znajdziemy rozwiązania, które będą najlepsze dla Ciebie. Ponieważ zmiana może zachodzić równolegle na wielu poziomach, dobieram sposób pracy precyzyjnie dopasowany do Ciebie.

Temat pracy zależy od Ciebie. Może to być zadbanie o zdrowie, dobre relacje, zmiana nawyków żywieniowych, rozwijanie kariery, wybór ścieżki edukacji czy odpowiedniej drogi w danym momencie Twojego życia.

Co to jest coaching grupowy

Coaching grupowy to forma współpracy coacha z grupą osób pragnących zrealizować swoje cele.

Podczas coachingu grupowego coach pracuje z grupą osób o podobnych potrzebach i celach rozwojowych. Podczas coachingu grupowego każdy uczestnik realizuje swoje indywidualne cele w ramach tematu dotyczącego procesu coachingowego. Uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę o sobie i znajdują najlepsze dla siebie rozwiązania problemu. Uczą się nowych narzędzi i metod osiągania celów i przezwyciężania trudności. W coachingu grupowym cenne jest wzajemne oddziaływanie na siebie członków grupy, którzy mają możliwość uczyć się na doświadczeniach innych osób, przyjrzeć się stosowanym rozwiązaniom, wymieniać doświadczenia, wzajemnie się motywować i współpracować. Wszystkich uczestników podczas sesji coachingu grupowego obowiązuje zasada poufności i nieoceniania.

Rolą coacha jest zbudowanie atmosfery bezpieczeństwa, zastosowanie odpowiednich narzędzi i zasad coachingowych, moderowanie dyskusji, motywowanie i czuwanie nad przebiegiem procesu. Za podejmowane decyzje i dokonane wybory odpowiadasz Ty. W procesie coachingu to Ty jesteś ekspertem od swojego życia i najlepiej wiesz, co jest dla Ciebie dobre.

Co to jest trening i czym różni się od coachingu

Trening to metoda uczenia się, kształtowania umiejętności i rozwoju osobistego.

Najczęściej ma formę pracy grupowej. Celem treningu jest nabycie lub rozwinięcie konkretnych umiejętności, jak np. asertywnego zachowania, odpowiedniego zarządzania sobą w czasie, czy skutecznej komunikacji. Podczas treningu trener przekazuje wiedzę, uczy technik wzmacniania poszczególnych kompetencji, daje instrukcję, jak tych technik używać oraz każdemu uczestnikowi umożliwia osobiste ich doświadczenie w trakcie ćwiczeń. Podczas treningu dochodzi również do interakcji pomiędzy uczestnikami, którzy mogą wymienić się doświadczeniami. Podczas treningu trener nie skupia się na indywidualnych celach uczestników, jego rolą jest przekazanie wiedzy klientom, udzielenie odpowiedzi, czuwanie nad procesem doskonalenia wybranych umiejętności, kompetencji i podążanie za procesem grupowym.

Coaching to proces nastawiony na wspieranie rozwoju i realizację osobistych celów.

W coachingu uczestniczy coach i osoba coachowana lub grupa takich osób. W odróżnieniu od treningu coach nie daje gotowych rozwiązań i nie doradza. Skupia się na indywidualnych celach i potrzebach osoby coachowanej i za pomocą odpowiednich pytań, narzędzi i interwencji psychologicznych pomaga jej znaleźć najlepszy sposób poradzenia sobie z trudnością. Założeniem coachingu jest bowiem przekonanie, że osoba coachowana zna najlepsze odpowiedzi na trapiące ją trudności i znajdzie najlepsze możliwości ich rozwiązania. Coach jest więc towarzyszem i przewodnikiem, który stymuluje rozwój swojego klienta. Pokazuje inne perspektywy i umożliwia partnerską współpracę dwu ekspertów – coacha jako eksperta od procesu coachingu i osoby coachowanej jako eksperta od swojego własnego życia.

Co to jest FRIS® Style Myślenia i Działania

FRIS® Style Myślenia i Działania to nowe, polskie narzędzie diagnostyczno-rozwojowe, które trafnie określa i opisuje Twój naturalny sposób myślenia oraz działania. Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje – w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym.

Verified by MonsterInsights