Ukończyłam Psychodietetykę na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, Psychologię Pozytywną na Uniwersytecie Warszawskim, coaching w Szkole Coachingu i Pracy z Grupami Multi Level Concept, coaching prowokatywny w Instytucie Komunikacji Prowokatywnej Provocare. Uzyskałam certyfikat trenera i partnera metody FRIS® Style Myślenia i Działania. Ukończyłam trening redukcji stresu oparty na uważności MBSR (Mindfulness-Based-Stress-Reduction), kurs uważności w relacjach IMP (Interpersonal Mindfulness Program). Obecnie rozwijam swoje umięjętności na studiach podyplomowych ’’Uważność i współczucie. Podstawy, badania i psychoterapia’’ na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

 

Z pewnością Cię usłyszę.

Jestem również językoznawcą i tłumaczem. Od ponad 20 lat pomagam swoim klientom zrozumieć się wzajemnie i nawiązać dobre relacje. Dzięki tej pracy nauczyłam się poznawać ludzi przez język, twórczość i kulturę. Nauczyłam się działać pod wpływem stresu i dobrze zarządzać sobą w czasie. Przede wszystkim jednak nauczyłam się uważnie
słuchać, wyczuwać jaka intencja kryje się za słowami, aby jak najlepiej przetłumaczyć to, co zostało powiedziane. Ogromnym zaszczytem jest dla mnie zaufanie, jakim obdarza mnie mówca i jego zadowolenie z tego, że został zrozumiany tak, jak sobie tego życzył.

Moją misją jest prewencja depresji, zaburzeń odżywiania, chorób przewlekłych i wsparcie w chorobach psychosomatycznych. Propaguję zdrowy styl życia, rozwijanie pozytywności i uważności.

 

Dlatego pomagam zbudować solidny fundament zdrowia i szczęśliwego życia. Jego elementami są pozytywne nastawienie, elastyczność psychiczna, poczucie sensu i sprawczości, zdrowe żywienie i aktywność fizyczna. Spoiwem życzliwość, łagodność, uważność, współczucie i wdzięczność, dobre relacje i kontakt z naturą. Życie w stylu slow.

Pracuję głównie z osobami doświadczającymi przewlekłego stresu, silnych negatywnych emocji, jak złość, frustracja czy smutek, wypalonymi zawodowo, wyczerpanymi energetycznie, po epizodach depresji i innych chorób, z nadwagą i uzależnionymi od diet.

Pracuję w nurice coachingu Multi Level Concept, prowokatywnym, terapii akceptacji i zaangażowania, uważności i współczucia.

 

W pracy ważna dla mnie jest ciekawość,
atmosfera życzliwości, akceptacji i bezpieczeństwa.

Każdy z nas jest inny, znajduje się na innym etapie życia, boryka się z innymi problemami i stoi przed innymi wyzwaniami. Każdy nowy klient, to zawsze nowa historia i indywidualne podejście.

Mam różnorodne narzędzia do pracy. Jako certyfikowany coach pomagam osiągnąć ważne cele osobiste i zawodowe. Bardzo często wśród tych celów pojawia się obniżenie stresu, zmiana stylu życia i żywienia, dlatego aby jeszcze lepiej pomagać zmieniać nawyki żywieniowe i zdrowotne ukończyłam studia z zakresu psychodietetyki.

Jako psychodietetyk pomagam przejąć kontrolę nad jedzeniem, nawiązać pozytywną relację z jedzeniem, przestać notorycznie zmieniać diety, zacząć karmić ciało a nie emocje. Pomagam stworzyć pozytywny obraz ciała i odzyskać poczucie własnej wartości. Interesuje mnie praca z ciałem i relacja emocje a jedzenie, karmienie głodu emocjonalnego.

W swojej pracy przede wszystkim skupiam się na emocjach. Dzięki studiom z zakresu psychologii pozytywnej uczę jak je rozpoznawać i świadomie nimi zarządzać, jak budować pozytywne nastawienie, czyli postawę życiową sprzyjającą zdrowiu, rozwojowi i wzrostowi. Pomagam rozwijać potencjał, wzmacniać pozytywne cechy psychiczne, budować elastyczność psychiczną i obniżyć ryzyko depresji. W podejściu prowokatywnym uruchamiam emocje i proces zmiany.

Jako trener umiejętności psychospołecznych uczę jak umiejętnie komunikować się z ludźmi, co jest podstawą dobrych relacji międzyludzkich, jak być bardziej asertywnym, czyli dbać o swoje granice, jak dobrze zarządzać sobą w czasie i umiejętnie planować, dzięki czemu zmniejszamy odczuwanie stresu.

Jako trener metody FRIS® Style Myślenia i Działania pomagam odkryć potencjał wynikający z unikalnego stylu myślenia i działania każdej osoby.

Moją pasją jest praca z ciałem i przez ciało. Wprowadzam do procesu ruch, humor, śmiech jako narzędzia wspomagające uwalnianie emocji i rozwijanie samoświadomości.

Pasjonuje mnie psychologia jedzenia i odchudzania, prowokatywność, terapia akceptacji i zaangażowania, terapia współczucia, terapia tańcem.

Ważne dla mnie jest świadome, przepełnione radością i uważnością życie.

 

Ważne dla mnie jest zdrowie, dobre relacje z ludźmi, życzliwość, odwaga, wdzięczność, radość, pokora, współczucie, uważność na to co we mnie i drugiego człowieka, natura. Pielęgnuję dobre relacje. Dbam o równowagę między życiem zawodowym i osobistym. Rozwijam w sobie pozytywność. Regularnie medytuję i ćwiczę. Zdrowo się odżywiam i wysypiam. Moim drogowskazem, GPS-em są moje emocje, dzięki którym wiem, czy podążam w odpowiednim kierunku i moje ciało, w którym odnajduję prawdę o sobie. Po wielu latach znalazłam swój przepis na zdrowie i harmonię, dzięki któremu potrafię przetrwać różne burze, pokonywać trudności i nieustannie się doskonalić. Z pewnością i Ty znajdziesz swój przepis. Szczerze Ci tego życzę, a jeśli będziesz potrzebować wsparcia, z przyjemnością Ci pomogę. Możesz skorzystać z indywidualnych lub grupowych sesji life coachingu, coachingu zdrowia i diet coachingu, sesji psychodietetyki, wziąć udział w treningu redukcji stresu opartego na pozytywności oraz treningu rozwoju osobistego opartego na metodzie FRIS®. Możesz skorzystać z indywidualnych lub grupowych sesji life coachingu, coachingu zdrowia, coachingu somatycznego i psychodietetyki, wziąć udział w treningu redukcji stresu opartego na pozytywności oraz treningu rozwoju osobistego opartego na metodzie FRIS®.

Verified by MonsterInsights