Co to jest trening?

Trening to metoda uczenia się, kształtowania umiejętności i rozwoju osobistego

Najczęściej ma formę pracy grupowej. Celem treningu jest nabycie lub rozwinięcie konkretnych umiejętności, jak np. asertywnego zachowania, odpowiedniego zarządzania sobą w czasie, czy skutecznej komunikacji. Podczas treningu trener przekazuje wiedzę, uczy technik wzmacniania poszczególnych kompetencji, daje instrukcję, jak tych technik używać oraz każdemu uczestnikowi umożliwia osobiste ich doświadczenie w trakcie ćwiczeń. Podczas treningu dochodzi również do interakcji pomiędzy uczestnikami, którzy mogą wymienić się doświadczeniami. Podczas treningu trener nie skupia się na indywidualnych celach uczestników, jego rolą jest przekazanie wiedzy klientom, udzielenie odpowiedzi, czuwanie nad procesem doskonalenia wybranych umiejętności, kompetencji i podążanie za procesem grupowym.

Coaching to proces nastawiony na wspieranie rozwoju i realizację osobistych celów

W coachingu uczestniczy coach i osoba coachowana lub grupa takich osób. W odróżnieniu od treningu coach nie daje gotowych rozwiązań i nie doradza. Skupia się na indywidualnych celach i potrzebach osoby coachowanej i za pomocą odpowiednich pytań, narzędzi i interwencji psychologicznych pomaga jej znaleźć najlepszy sposób poradzenia sobie z trudnością. Założeniem coachingu jest bowiem przekonanie, że osoba coachowana zna najlepsze odpowiedzi na trapiące ją trudności i znajdzie najlepsze możliwości ich rozwiązania. Coach jest więc towarzyszem i przewodnikiem, który stymuluje rozwój swojego klienta. Pokazuje inne perspektywy i umożliwia partnerską współpracę dwu ekspertów – coacha jako eksperta od procesu coachingu i osoby coachowanej jako eksperta od swojego własnego życia.

Dlaczego zachęcam do rozwijania umiejętności radzenia sobie ze stresem

Wszystkie treningi tworzę z myślą o tym, aby jak najlepiej pomóc Ci zadbać o Twoje zdrowie psychofizyczne. Obecnie najczęstszym problemem jest permanentnie doświadczany stres. Destrukcyjnie wpływa na zdrowie przyczyniając się do wielu chorób. Negatywnie wpływa na relacje z innymi ludźmi, funkcjonowanie człowieka w rodzinie i społeczeństwie.

Stres może być wywołany przez wiele czynników, wśród nich są negatywne emocje, napięcie emocjonalne, negatywne przekonania, brak umiejętności słuchania ludzi i umiejętnego porozumiewa się z nimi, czy ciągłe poczucie, że na wszystko brakuje czasu. Wychowanie dzieci, ciągła troska o nie i towarzyszący temu niepokój, czy lęk związany z pracą. To tylko nieliczne przykłady.

Z pewnością przyczyn stresu nie będzie mniej. Możemy jednak nauczyć się, jak sobie z nim poradzić. Dlatego, aby zachować dobre zdrowie i relacje zachęcam do zdobywania nowych umiejętności radzenia sobie ze stresem. Pomocne są zwłaszcza techniki relaksacyjne, uspokajania umysłu, umiejętności zarządzania emocjami, przekonaniami, odpowiedniego komunikowania się z ludźmi i takiego planowania, aby czas dział na naszą korzyść.

Verified by MonsterInsights